...restaurování  
  Restaurátorské práce se provádějí po provedení průzkumu a dokonalém zdokumentování před započetím restaurátorských prací. Samozřejmostí je individuální přístup k restaurovanému předmětu a použití technologických postupů náležejících do období vzniku restaurovaného předmětu (tj. použití starých materiálů, lepení teplým klihem, šelaková politura a další). Součástí restaurátorských prací je zdokumentování stavu před, v průběhu a po provedení restaurátorských prací.    
  ukázka prací    
 
úvod restaurování řezbářství ostatní reference profil kontakt